LogInn

תכנית הגיימינג החיפאית
עולם המשחקים האלקטרוניים צבר תאוצה בשנים האחרונות ונכנס לשגרת החיים בחברה הישראלית וחולל מהפיכה חברתית ותרבותית בכל רחבי העולם.
Loginn הינו מרכז גיימינג קהילתי עירוני המרכז הינו מודל ייחודי בארץ אשר מהווה בית לקהילות הגיימרים השונות.
מטרות המרכז הן : חשיפת תחום הגיימינג והנגשתו לקהל הרחב לצורך העצמה חברתית ואישית, יצירה ופיתוח קבוצת גיימרים בתחומי משחק שונים אשר ייצגו ויתחרו בתחרויות עירונית, ארציות ועולמיות, עידוד נוער וצעירים כדור העתיד של השחקנים ומפתחי המשחקים בתחום הגיימינג.

חוגי גיימינג

אנו מזמינים אתכם להשתתף בקורסי גיימינג על מנת להתמקצע ולהגיע לשלב הבא!

משך כל קורס- 8 מפגשים בני שעתיים בכל מפגש המשתתפים ילמדו את המשק לעומק ויתמקצעו תוך שיעורים תאורטיים ומעשיים ומשחק משותף במחשבי גיימינג חדשים.