מעורבות חברתית

בבית מילר פועלים בני נוער במסגרת פרוייקט המעורבות החברתית. במסגרת הפרויקט, עוברים בני הנוער הכשרות בתחומי העיסוק השונים . לאחר ההכשרה הם לוקחים חלק בהובלת הפעילויות החברתיות בתחומים אלו.