המכללה

במסגרת המכללה ניתנים קורסים מקצועיים בתחומי הניו מדיה כגון : קורסי טלוויזיה ורדיו, צילום, עריכה, גרפיקה ממוחשבת, שיווק ופרסום, פיתוח אפליקציות, תכנות ועוד. את המכללה מובילה קבוצה של אנשים בעלי חזון ובעלי חשיבה מקורית ובעלי ניסיון וותק בענף השיווק וההדרכה לניו-מדיה, צוותי ההוראה במכללה לניו-מדיה אף מפתחים בעצמם את חומרי ההדרכה, ומסלולי הלימוד מותאמים לנעשה בשטח ומעודכנים על פי הדרישות המגיעות ממנו.

כל הקורסים בתחומי הלימוד מקנים למשתתפים ידע תיאורטי לצד התנסות מעשית-חווייתית רבה ולרוב, נלמדים בכיתות מחשבים, על מנת לאפשר התנסות ותרגול בזמן אמת במהלך הקורס.